Home » Nederlands » Nieuwe projecten

Nieuwe projecten

Een aantal projecten vallen eigenlijk buiten de 'fulness'. Daar kan het gaan om een wijze van budgetteren van projecten om de veiligheid en gezondheid te bevorderen, wat nu even 'ja, maar' genoemd wordt omdat er altijd een spanning is tussen het idee en de verwachte kosten. Wat nu als die kosten lager zouden uitvallen of dat je zelfs winst maakt door slim te investeren? Allemaal heel nuttig, maar geen 'fulness'.

Andere projecten betreffen spelletjes (serious gaming) om veiligheidsbewustzijn te vergroten of om inzicht te krijgen in criminaliteit door de criminele ondernemerspet op te zetten.

Als laatste noem ik de projecten die nog komen in de samenwerking met anderen op het gebied van kunst, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling.

Wordt vervolgd...