Home » Nederlands » Nieuwe projecten » 'Ja, maar...'

Van 'Ja, maar...' naar 'nee, maar!'

Veranderingen roepen weerstand op. Dat geldt zowel voor initiatieven op directieniveau met weerstanden op de werkvloer als voor initiatieven voor veranderingen op de werkvloer die dan regelmatig ongenuanceerd worden afgedaan met ‘te duur’, ‘te omslachtig’,  ‘kost te veel tijd’, zonder het idee op zijn merites te beoordelen. Zelden worden kosten en baten van de factor mens op directieniveau gemonitord, laat staan gemanaged. En als het om preventie gaat, is het nog lastiger zolang je de opbrengst niet kunt aantonen.

Hoe ga je het beste een veranderingsproces in? Wie betrek je bij dit proces, hoe doe je dit en hoe verantwoord je de uitgaven? Wat komt daarbij kijken, los van de boekhouding, als je kijkt naar de leiderschap en organisatie? Hoe bepaal je objectief of je de investeringen terugverdient? Als er dan overeenstemming komt, hoe voorkom je dat de maatregelen en afspraken alsnog verzanden in de waan van de dag?

De oplossing is een nieuwe systematiek, bestaande uit:

  • een stappenplan in de besluitvorming;
  • een verbeterde versie van een bestaande, gevalideerde maar weinig gebruikte methodiek;
  • een systeemaanpak voor een continu proces met de relevante betrokkenen.

Besluiten worden vaak op hoog niveau genomen en op de werkvloer niet begrepen of geaccepteerd. Weerstanden leiden tot spanningen, vertragingen en beperkte resultaten. Om dit tegen te gaan is een modelmatige oplossing geformuleerd.

De bestaande ‘Benefits of Occupational Safety and Health’ ofwel ‘BenOSH’ genaamd, is een objectieve en gevalideerde systematiek om de rentabiliteit te bepalen. Deze wordt nauwelijks gebruikt. De doelgroep, voornamelijk het bedrijfsleven, ervaart dit als onoverzichtelijk, ingewikkeld, boekhoudkundig, onaantrekkelijk, te veel gericht op kostenbesparing en te weinig op opbrengst-vergroting.

Ook blijkt er de laatste jaren een groeiende integratie van managementsystemen waardoor deze methodiek in te zetten is in onder andere kwaliteits-, veiligheid-, milieu- en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

 

Aanbevolen wordt om met de nieuwe methodiek aan de slag te gaan, om daarbij van tevoren duidelijke doelen te stellen om te bepalen wat de gebruiksmogelijkheden en voordelen hiervan zijn.

Van 'Ja, maar...' naar 'nee, maar!' komt eind 2020 in de verkoop. Voor meer informatie, graag even een berichtje.