Home » Raven Connect » BHV lean

BHV lean

Eerst een strategie, dan een beleid, dan de organisatie

Eigenlijk is alles al geregeld, behalve het onverwachte. Om in te spelen op het onverwachte op een relatief eenvoudige en overzichtelijke manier, kunnen de risico’s gesplitst worden in vier categorieën:

 1. De arbeidsrisico’s (activiteiten en omstandigheden) zijn geanalyseerd, geëvalueerd en zijn te beheersen door een aantal goede afspraken en maatregelen die regelmatig worden gecheckt en waar nodig aangepast. De restrisico’s staan helder omschreven.
 2. De risico’s van de sociale omgeving kunnen wisselen. Agressie en geweld door derden is bij sommige bedrijven en instellingen verwaarloosbaar en voor anderen een continu aandachtspunt. In dat geval is e security goed ingericht.
 3. De risico’s van de locatie en de fysieke omgeving zijn al lang bekend. Alles wat bouwkundig en installatietechnisch te regelen valt, is geregeld of in uitvoering. Alleen de organisatie voor als er alsnog iets mis gaat, blijft een aandachtspunt.
 4. De risico’s waar je van tevoren niet veel aan kunt doen. Mensen blijven kwetsbaar en kunnen ook zonder zichtbare aanleiding onwel worden. Dat geldt zowel voor personeel als voor bezoekers.

De bedrijfsnoodorganisatie (BNO) wil de bedrijfshulpverlening inrichten en gaat meestal uit van de laatste twee categorieën. Die zijn doorgaans het meest stabiel waardoor een training het gemakkelijkste aansluit op de mogelijk te verwachte noodsituaties. Naarmate de preventie (1) en de security (2) goed geregeld zijn, komen alleen de hoogste uitzonderingen langs en vallen dan onder de fysieke omgeving (3) en de persoonlijke noodgevallen (4).

In theorie lijkt dit een goede pragmatische oplossing. Daarbij passen wel een paar kanttekeningen.

 • Voor het bepalen van de BHV-capaciteit zijn de dynamische risico’s (1 en 2) moeilijk in te schatten. Dat is wel belangrijk. Een kosten van de BHV moeten meestal goed verantwoord worden.
 • De nadruk ligt op preventie. Voorkomen is beter dan blussen. Dat is toe te juichen, alleen kan je daar nooit voor de volle 100% op vertrouwen. De mens is feilbaar, zeker onder stress.
 • De verantwoordelijkheid voor de restrisico’s ligt bij HRM/arbo, soms SHEQ. Dat is geen probleem, zolang:
  • de benodigde acties goed gecoördineerd worden met de BNO, die meestal valt onder de facilitaire dienst.
  • beiden zich bewust zijn van de maatgevende risicoscenario’s en de bijbehorende beheersmaatregelen.
  • De risico’s van de BHV-ers bij de voorziene activiteiten ook in beeld gebracht zijn (evt. aanvullende RI&E) met de nodige beheersmaatregelen.
 • Bedrijven en instellingen binnen een bedrijfsverzamelgebouw zullen afspraken moeten maken om samen te werken bij brand en ontruiming, en bij voorkeur ook inzicht moeten hebben in elkaars werkzaamheden en bezoekers om in te kunnen schatten waar de restrisico’s vanuit de safety en de security kunnen ontstaan.

Zonder de RI&E over te doen, ervan uitgaande dat deze in orde is, is een aantal vragen behulpzaam om de restrisico’s scherper in beeld te krijgen. Dat betreftde kans dat er alsnog iets misgaat ondanks de maatregelen, en de ernst van de gevolgen. Raven Connect heeft een eenvoudige systematiek ontwikkeld om snel een helder beeld te krijgen over de aansluiting van enerzijds de preventie in safety en security en anderzijds de benodigde voorbereiding van de BHV binnen de BNO.