Home » Raven Connect » Spellen

Spellen

Ladders en adders

Voor de industrie heb ik een spel gemaakt over de veiligheidscultuurladder en hoe een bedrijf optimaal met kansen en risico's omgaat. 'Beyond Reason' is de Engelse titel. Het spel duurt 30-60 minuten.

Dit spel heeft een speelbord met 72 velden. De speler beweegt van veld nr. 1 tot het einddoel en komt onderweg op een ladder. Dan mag de speler omhoog. Of de speler komt op een adder en moet dan naar beneden. Waarom, dat staat uitgelegd in het boekje. Als organisatie groei je in veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur, geef je de mensen meer ruimte waardoor minder omgevallen gebeuren. Maar, de aandacht kan verslappen met alle gevolgen van dien.

Na de eerste ronde is er een winnaar. Het spel kan ook door meer groepen gespeeld worden. Elke groep formuleert een advies aan de organisatie, waarop een jury een winnende groep aanwijst. Zo is dit spel ook te spelen in grotere groepen.

SDGame

Het tweede spel is een duurzaamheidsspel (Sustainable Development Goals, SDG's, zoals vastgesteld door de VN). Dit spel duurt 45-90 minuten, ook afhankelijk van de discussie tussen de spelers.

In dit spel kan iedere speler in maximaal 22 rondes de eigen doelen bereiken, en daarbij de meeste punten verdienen door zich tijdens het spel met de doelen van andere spelers te verbinden. Dat gaat door het slaan van een brug. Die heb ik er zelf bij verzonnen. De brug is geen doel op zichzelf, maar een middel om in samenwerking om de andere doelen te bereiken.

De discussies worden bij voorkeur vooraf en naderhand gevoerd. Wat zijn hoofddoelen, wat zijn afgeleide doelen, eigenlijk middelen om de hoofddoelen te bereiken, en wat zijn de randvoorwaarden? Wat voor de een een randvoorwaarde is, is voor de ander een hoofddoel. Dat is in het echt ook, met het risico dat je er niet uitkomt. Daarom geeft dit spel een keuze, waarbij de spelers in een volgend spel andere keuzes  maken.

La famiglia

Dit is een spel in Italiaanse sfeer waarbij de baas, Don Gattone, met pensioen wil en de zaak aan de beste van zijn vijf adviseurs wil overdragen. Maar welke?

Wie hij ook kiest, heeft wel het draagvlak in de groep nodig. Als de anderen denken dat Don Gattone een verkeerde keuze heeft gemaakt, bedreigt dat de essentiële samenwerking in de groep. Don Gattone besluit tot een wedstrijd in de groep om te beslissen over zijn opvolging op basis van de professionele kwaliteiten. Zijn opvolging als leider kan daarmee rekenen op het draagvlak binnen de familie.

< NEN-ISO 31000 Risicomanagement - Richtijnen, #6.1, figuur 4: Proces

De zaak heeft vijf afdelingen. In het spel zorgt elk lid voor de risicobeheersing in zijn of haar veld, bijvoorbeeld gepakt worden door de politie, bestreden door de autoriteiten, bedrogen door ambivalente medewerkers of vijandige activiteiten door concurrerende bendes. Zij krijgen een schema om de risico's te beheersen en trekken daarbij een hulpkaart waarmee ze elkaar kunnen helpen of beduvelen. Wie wordt de nieuwe Capo di tutti capi?

Let op: Verraad Don Gattone en je zal steenkoud eindigen tussen zes houten plankjes met een paar kogels in je lichaam. Capiche?