Hulp bij een burn-out

Het komt helaas vaak voor dat mensen niet meer goed in hun vel zitten. Ze voelen zich minder verbonden, zijn minder scherp en presteren minder. Daardoor komt het werk nog meer onder druk te staan. Je wilt niet dat de een omvalt en daarna ook de anderen.

Het goede nieuws is dat burn-out, bore-ut en werkgerelateerde depressies te voorkomen zijn met aandacht zowel voor de persoon als voor de organisatie. Tijdig ingrijpen en goed opvolgen levert veel op. Denk daarbij ook aan de medewerker die zich met het werk verbonden voelt en dat ook laat zien, maar steeds minder gemotiveerd is voor bijkomende, vaak administratieve taken 'die er nu eenmaal bij horen'.

Preventie van burn-out is maatwerk. Ook al is één persoon met burnoutklachten de aanleiding, de oorzaak ligt vaak dieper, ook in het werk. De oplossing zit meestal in een combinatie van:

  • bronmaatregelen om de werkdruk beter te verdelen, zowel tussen collega's als in periodes met pieken en dalen;
  • collectieve maatregelen om teams beter en gemotiveerder te laten functioneren, waar nu in de praktijk vaak al de nadruk op ligt;
  • individuele maatregelen, rekening houdend met de persoonlijkheid en de individuele behoeften, vooral wanneer een medewerker zich uit bescheidenheid of gereserveerdheid niet spontaan wil melden.

Bore-out, werkgerelateerde depressies, brown-out

Een bore-out lijkt op een burn-out en kan dezelfde gevolgen hebben. Het verschil is dat de betrokkene de eigenheid en de eigen competenties niet kwijt kan. Iemand in een bore-out kan zich dood vervelen, ook al past deze persoon zich telkens aan omdat het werk toch een keer gedaan moet worden. Het gaat alleen steeds minder van harte. Dit speelt sterk in organisaties die sterk hiërarchisch zijn, zonder flexibiliteit, met oog voor de externe doelstellingen en veel minder voor het personeel.

Herkenbaar?

Een werkgerelateerde depressie is een vorm van burn-out met ook kenmerken van een bore-out. De persoon in kwestie voelt zich verbonden met het werk en de voornaamste taken, maar verliest de werktevredenheid vanwege bijkomende administratieve en sociale verplichtingen, omdat er geen groeiperspectief meer is of omdat die medewerker zich steeds minder met het werk identificeert. Zo iemand komt op het werk en haakt emotioneel af. Dit wordt ook wel 'brown-out' genoemd. Een browen-out heeft ook een nadelige invloed op de werksfeer en kan er mede voor zorgen dat iemand zich vaker, meestal kortdurend, ziek meldt en uitkijkt naar een nieuwe werkkring.

Meerdere medewerkers met een burn-out

Helaas komt het voor dat de een na de ander uitvalt als gevolg van werkdruk, emotionele belasting en een gebrekkig herstel. De werkdruk voor de collega's neemt toe en zo zit je in een vicieuze cirkel. De arboarts is in contact met de uitgevallen medewerkers, maar re-integratie laat vaak op zich wachten en duurt lang. Is er misschien een structurele oplossing voor alle betrokkenen?

Laten we samen eens kijken naar de mogelijkheden.