Mijn werken

Eigenlijk schrijf ik niet

Wat er ook in mij op komt, ik heb vaak geen idee waar ik dat vandaan haal.  Ik schrijf het op maar is het wel van mij? Of zitten de woordbeelden in de lucht? Het is net als het vangen van dromen, misschien wel vanuit de eeuwige chaos.  Ik zie die chaos als iets positiefs. Sterker nog: chaos is ontdekking, verrassing, verbazing, en als je je eraan overgeeft: liefde.

L i e f d e  =  s a m e n   b u i t e n   d e   l i j n t j e s   k l e u r e n.

Vrijdag de 13e

Alcohol

Ik geloof niet in het ongeluk. Toch drink ik op vrijdag de 13e maar liever geen alcohol. Tot precies vijf jaar later.

Vijf jaar na het schrijven van deze bundel was de situatie zo bizar, bijna nergens WC-papier en de enige rijst in de winkel kwam uit Noord-Italië, alsof de rijst besmettelijk zou zijn. Tegen zo veel domheid kon ik niet op. Of was het toeval? Toen heb ik met een fles goede brandy  een start gemaakt van mijn latere werk 'Waarom zijn de bananen krom'.

Terug naar vrijdag de 13e. Ik beland in de vreemdste situaties. Spannend, filosofisch, pikant en soms levensbedreigend. Ik ben daarin de toeschouwer, soms de antiheld, altijd een levensgenieter, spiritueel en soms de weg kwijt.

Fulness-serie, Nederlands

De fulness-serie is begonnen met 'Penfulness'. Een vriendin vertelde mij dat je geen boeken schrijft, maar dat die zichzelf schrijven. Leuke invalshoek. Natuurlijk, iedereen kan boeken schrijven, maar gaan die echt leven? Je hebt dus inspiratie nodig, en wat nog meer? Spontaniteit? Als je begint na te denken, is de ingeving al lang vervlogen. 

Een andere vriendin hield schrijfsessies bij haar thuis en liet mensen op een thema met een keuze uit een paar beginzinnen een paar minuten achtereen schrijven, wat toch prachtige nieuwe verhalen leidde. De concrete aanleiding voor mij was dat ik afscheid had genomen van mijn werk, mijn inspiratie terugvond en ook graag anderen wil helpen in hun creatieve groeiproces.

Na 'Penfulness' ontstond de 'Reis naar het vindingrijk', in het Engels 'Resourcefulness', een werk voor het stapsgewijs leren kennen en overwinnen van je innerlijke blokkades. Het laatste geconcretiseerde deel is 'Waarom zijn de bananen krom', in de serie bekend als 'Tastefulness', een autopsychografische verhalenbundel. In het Engels is dit vertaald als 'Going bananas'.

Beide versies zijn elektronisch beschikbaar in sway-formaat. De gedrukte versies zitten in de editingfase en zijn naar verwachting komen in de loop van 2022 beschikbaar.

Fulness-serie, Engels

Een aantal werken is in het Engels verschenen.
Zie daarvoor:

Blogs

Overige schrijfsels zijn losse verhalen, gedichten en blogs die ik  graag wil delen.