Disclaimer

Mijn persoonlijke coaching en advisering geef ik vanuit mijn beste en oprechte intenties. Daarbij kan het ook voorkomen dat ik de plank missla of een gevoelige snaar raak. Voor dit niet uit te sluiten risico bied ik bij voorbaat mijn verontschuldigingen aan. Voor de eventuele financiële gevolgen daarvan aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid.

Verder ben ik geen therapeut. Mensen met medische of psychische aandoeningen raad ik aan om daarvoor professionele hulp te zoeken. De programma's en schriftelijke werken die ik aanbied, kunnen triggeren. Om deze reden raad ik mensen die een therapie volgen aan om dit eerst met hun therapeut te bespreken,en om de therapeut uit te nodigen om met mij contact op te nemen.

 

My personal coaching and counseling are offered from the best and the most sincere of my intentions.  It may happen that I am wrong in my approach or that I touch a sensitive nerve. For this risk, that cannot be avoided, I apologize in advance. For any financial consequences I cannot accept any  liability.

Furthermore, I am no therapist. I recommend people with medical or psychological conditions to seek appropriate professional help. The programs and works that I offer, may be triggering. Therefore, I recommend people who are in a therapy to consult with their therapist beforehand and to invite their therapist to contact me.