Vertrouwenspersoon

In een werksituatie kan er tussen mensen wel eens iets mis gaan. Misverstanden, strubbelingen, conflicten... Soms gaat het echt goed mis. In sommige gevallen is daarbij sprake van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, emotionele of seksuele intimidatie, discriminatie en geweld.

Ook al acht je de kans klein, je wilt je daar wil op voorbereiden. Ongewenst gedrag heeft invloed op de prestaties van veel meer collega's dan degene die direct betrokken is. Bovendien geeft de Arbeidsomstandighedenwet aan dat je hier beleid op voert.

Helaas komt ook het omgekeerde voor, dat de vertrouwenspersoon zich laat gebruiken in machtsspelletjes, waarbij de leidinggevende onder vuur komt te liggen. Heeft die dan geen behoefte aan ondersteuning?

De meeste organisaties hebben al interne of externe vertrouwenspersonen. Ik ben sinds 2022 gecertificeerd via het CRP onder nummer 2003. Daarin zie ik mijn rol vooral in de preventie.

Mocht je behoefte hebben aan hulp bij sociale en psychologische veiligheid op het werk, dan kan je mij vragen om te komen adviseren over psychosociale arbeidsomstandigheden in het kader van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).