Vertrouwenspersoon

In een werksituatie of in een vereniging kan er tussen mensen wel eens iets mis gaan. Misverstanden, strubbelingen, conflicten... maar soms gaat het echt goed mis. In sommige gevallen is daarbij sprake van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, emotionele of seksuele intimidatie, discriminatie en geweld. Ook kan er sprake zijn van integriteitskwesties waarin medewerkers contact zoeken met een vertrouwenspersoon.

Organisaties die zelf geen interne vertrouwenspersoon hebben of naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon zoeken, kunnen mij benaderen voor een vrijblijvende kennismaking.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVV en gecertificeerd via het CRP onder nummer 2003. Voor de registratie, zie: