Vertrouwenspersoon

In een werksituatie kan er tussen mensen wel eens iets mis gaan. Misverstanden, strubbelingen, conflicten... Soms gaat het echt goed mis. In sommige gevallen is daarbij sprake van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, emotionele of seksuele intimidatie, discriminatie en geweld.

Ook al acht je de kans klein, je wilt je daar wil op voorbereiden. Ongewenst gedrag heeft invloed op de prestaties van veel meer collega's dan degene die direct betrokken is. Bovendien geeft de Arbeidsomstandighedenwet aan dat je hier beleid op voert.

Mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan kan je mij vragen:

  • als vertrouwenspersoon, als je zelf geen interne vertrouwenspersoon hebt of naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon zoekt;
  • te komen adviseren over psychosociale arbeidsomstandigheden in het kader van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • te begeleiden bij het totstandkomen of wijzigen van een regeling voor vertrouwenspersonen.

Ook kan er sprake zijn van integriteitskwesties waarin medewerkers contact zoeken met een vertrouwenspersoon. Daartoe laat ik mij bijstaan door experts die te maken hebben met klokkenluidersregelingen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVV en gecertificeerd via het CRP onder nummer 2003.
Voor mijn registratie, zie: