Home » Nederlands » Partners

Met wie werk ik samen?

Dit is de plaats voor partners, met wie ik direct samenwerk in de ontwikkeling of in het aanbieden van mijn producten en diensten. 

Graag breng ik mensen bij elkaar om professioneel samen te werken, hun talenten ontwikkelen en inzetten en groeien, zakelijk en persoonlijk. Dat is waar Raven Connect, mijn eigen onderneming. voor staat.

Als jij er ook graag bij wilt staan, kunnen we kijken hoe we onze business vrijblijvend kunnen linken. Daarin gaat het om relatie, proces en inhoud, dus meer dan een enkele verwijzing. Het gaat om de verbinding, om het samen groeien, waarbij we elkaar vrij laten. 

Heb je interesse? Lees dan verder, hoe dit werkt, zoals ik het zie, waar ik op let bij de partnerkeuze, wat voor mij belangrijk is in de samenwerking, en dat het niet om geld gaat.

Hoe werkt dit?

Voor mijzelf is dit een experiment. Ik ben een openlijke idealist. Groeien we zo niet eigenlijk naar een nieuw soort community? Naarmate die die groeit, kunnen de leden van elkaars kennis en kunde gebruik maken en hun klanten bedienen.  Zolang ze elkaar aanvullen is dat voor iedereen positief. Daarbij behoud ik mij wel het recht voor om leden te verwijderen wanneer zij niet meer passen in het gezamenlijke concept.

Waar let ik op?

Ik vraag geen geld voor partnerschap en advertenties op deze site, maar ik let wel op de samenhang, de nodige diversiteit en op de zuivere intentie om samen te werken. Ook vind ik het belangrijk dat mijn partners zich van een persoonlijke kant laten zien. Het gaat daarbij in de eerste plaats om hun verhaal, om uit te nodigen om kennis te maken, en pas om het leveren van producten en diensten als je elkaar kent, vooral wanneer het gaat om diensten voor persoonlijke ontwikkeling.

Praktisch gezien ligt de rode draad in het verlenen van diensten in de authenticiteit, verbinding en zingeving aan de kant van de aanbieders en om persoonlijke en creatieve ontwikkeling bij de doelgroepen. Niet iedere dienst hoeft zo strikt onder deze criteria te vallen, maar hier ligt wel het zwaartepunt.

Verder vallen 'persoonlijk' en 'creatief' hier zeker ruim uit te leggen. Zo kunnen hier bijvoorbeeld ook gezondheidsbevorderende ademhalingstechnieken onder vallen, maar ook theaterproducties en kook-creaties.

Mijn visie op samenwerking

De kern is een evenwicht. Iedereen groeit in volledige vrijheid en beseft waar hij of zij goed in is. Waar een ander beter is, kan je ook beter samenwerken. Als iedereen alles een beetje kan, is de uitkomst niet optimaal en de motivatie nog veel minder. Het gaat erom dat je elkaar kunt vinden.

Het leuke is dat met een goede energie je samen ook klanten aantrekt. De klant voor de een kijkt ook bij de ander, waardoor je een soort markt krijgt. Markten en winkelcentra met veel producten en veel keuze trekken meer mensen dan kleine winkeltjes, al is die éénpitter in de winkel misschien wel heel aardig, zodat je daar graag terugkomt. Die zal daar vaak wel meer moeite voor moeten doen of een uniek aanbod hebben.

Hier wil ik de voordelen verenigen: veel aanbod, een ruime keuze, een goede sfeer, vriendelijke persoonsgerichte partners en bezoekers die hier graag komen waardoor je elkaar helpt groeien.

Het risico om mee te doen is klein. Ook al komt hier geen kip (of geen kat, zoals de Vlamingen zeggen), dan nog kost het je geen geld. Daarbij geef ik je mee dat je je succes vooral zelf in de hand hebt.

Mijn droom

Op de korte termijn hoop ik dat de deelnemers blij zijn met mij, met elkaar en met zichzelf. Als er een synergie ontstaat, komen er leuke projecten, en als je daar zelf geen tijd voor hebt, wil ik kijken of we daar iets gezamenlijks voor kunnen regelen. Hoe meer bezoekers op deze website komen, hoe meer deze als een online markt kan werken.

Op de langere termijn droom ik van een groot huis dat dienst doet als centrum voor persoonlijke ontwikkeling en groei, waar mensen kunnen herstellen van een burn-out, zin krijgen in het leven na een depressie en hun levenslust, passies en talenten terugvinden. Er is ruimte voor creativiteit, voor natuurwandelingen en voor inspirerende ontmoetingen.