Home » Nederlands » Wat heb ik te bieden? » Voor bedrijven » Cultuurverandering

Cultuurverandering

Er is een incident voorgevallen, met schade, mogelijk letsel, of het is nog net goed afgelopen. Je wilt het uitzoeken om te voorkomen dat het weer gebeurt. Meestal zijn de regels wel duidelijk, maar wat maakt dat de mensen zich daar niet aan houden? Hoe kan het beter? Hoe zit het met de cultuur?

En... hoe veilig en hoe prettig voelen de medewerkers zich voor en na de nieuwe maatregelen?

Cultuurverandering is vaak het sluitstuk van een reorganisatie. Begrijpelijk, want het is het minst grijpbaar, maar zelden effectief. Wezenlijke veranderingen komen vaak van onderop en van binnenuit, ook wanneer de lijnen  van bovenaf worden aangestuurd. Veranderingen van buitenaf hebben zelden succes. Het gaat dan ook om motivatie en energie vanuit de betrokkenen. Zullen die veranderen? De kans is klein. Zullen die meer zijn zoals zichzelf in hun beste momenten? Grote kans dat dat veel verandert wanneer de energie beter doorstroomt.

Initiatieven vanuit de organisatie

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Ieder bedrijf wil dolgraag enthousiaste medewerkers die met initiatieven komen om de processen, de producten, de klantrelaties, de veiligheid en zelfs de sfeer te verbeteren. Geloof me: die mensen zijn er. Jammer dat er vaak niet naar geluisterd wordt. Meestal krijgen ze een beleefd bedankje. De mededeling die volgt, komt vaak neer op 'te duur' of het komt neer op een andere focus of andere prioriteiten zodat er niet echt serieus gekeken wordt naar het idee. Misschien is het wel helemaal niet haalbaar, maar kan je iets met de denkrichting. Je weet dat een bepaald probleem speelt, en wat doe je daarmee?

Dat kost niets, en zelfs daar strandt het. Stel nu dat een idee wel iets kost, hoe kijk je dan serieus naar de merites? Maak je een kosten-batenanalyse? Zo ja, op afdelings- of op corporate niveau? Het eerste is het gemakkelijkste maar wat als een idee de eigen afdeling overstijgt? Als het nu eens bijna helemaal fout gaat en de volgende keer staan er mogelijk mensenlevens op het spel, wacht je dan totdat het echt mis gaat, of volg je wel die signalen op, al lijken die vervelend omdat je eigenlijk met andere dingen bezig bent? Of kan je nu juist daar je voordeel mee doen? 

Om deze reden is een systematiek geschetst, op basis van eerder gedaan Europees onderzoek, om bedrijven en organisaties te helpen met een objectieve manier om de kosten en baten te analyseren.

Borging

Nu wordt het saai, of niet? Je hebt een aantal ISO-certificaten en je hebt je processen in orde.

OK, leeft dat nu? Hoe dynamisch is dit allemaal? Je weet toch dat het echte voordeel niet zit in het dure papiertje maar in de sociale dynamiek? Hoe koppel je de systemische werkelijkheid aan de heersende en mogelijk veranderende cultuur?

De banner boven deze pagina is mogelijk gemaakt door Julia Otti (Estland) , ©Wol4ica, 2015