Home » Nederlands » Wat heb ik geschreven?

Eigenlijk schrijf ik niet

Wat er ook in mij op komt, ik heb vaak geen idee waar ik dat vandaan haal.  Ik schrijf het op maar is het wel van mij? Of zitten de woordbeelden in de lucht? Het is net als het vangen van dromen, misschien wel vanuit de eeuwige chaos.  Ik zie die chaos als iets positiefs.

Fulness-serie

De fulness-serie begon met Penfulness. Dit ontstond door een samenloop van omstandigheden. Een vriendin vertelde mij dat je geen boeken schrijft, maar dat die zichzelf schreven. Leuke invalshoek. Natuurlijk, iedereen kan boeken schrijven, maar gaan die echt leven? Je hebt dus inspiratie nodig, en wat nog meer? Spontaniteit. Als je gaat nadenken, is de ingeving al lang vervlogen. 

Dat was de tweede aanleiding. Een andere vriendin hield schrijfsessies bij haar thuis en liet mensen op een thema met een keuze uit een paar beginzinnen een paar minuten achtereen schrijven, wat toch prachtige nieuwe verhalen leidde.

De derde aanleiding was dat ik afscheid had genomen van mijn werk, mijn inspiratie terugvond en ook graag anderen wil helpen in hun creatieve groeiproces.

Na Penfulness (2017) ontstond de 'Reis naar het vindingrijk' (Resourcefulness). Ik kreeg ineens de schrijfkriebels en heb 5 weken achtereen geschreven, wat er ook in mij opkwam, en mocht er daarna chocola van maken. Het werd een boek om op basis van een aantal thema's innerlijke blokkades op te heffen. Dit werk is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Een verdieping kreeg dit werk in 'Truthfulness', ook met zelfhulpschema's. Dit werk is enkel in het Engels beschikbaar. De afwegingen daarbij waren dat een aantal verhalen al eerder gepubliceerd zijn in 'Vrijdag de 13e', en dat de schema's eigenlijk beter tot hun recht komen met een begeleiding, die op afstand iets lastiger te geven is.

Van de vele ideeën die ik daarna kreeg, werd als eerste 'De waakvlam' (Dutifulness) geconcretiseerd. Dit is een handleiding voor het omgaan met een (dreigende) burn-out. Het eerste deel is geschreven vanuit het perspectief van de werkgever.  Het tweede deel is de wetenschappelijke onderbouwing en het derde deel geeft meer advisering op persoonlijk niveau. Dit werk is in het Nederlands vrijwel af (laatste editing, gereed september 2020).

Het laatste geconcretiseerde deel is 'Waarom zijn de bananen krom', in de serie bekend als 'Tastefulness', een autopsychografische verhalenbundel. In het Engels is dit vertaald a;s 'Going bananas'. Beide versies zitten in de editingfase en komen begin 2021 beschikbaar.

Ten slotte ben ik bezig met een poppenspel, als 'Playfulness',  voor groepsbijeenkomsten, het liefst op een vakantielocatie, waarbij de spelers het hogere zelf en de poppen het lagere ego zijn, totdat de spelers zich zo met de poppen vereenzelvigen dat hun ego's ook gaan botsen. Dit werk is vanwege de coronamaatregelen voorlopig opgeschort omdat dit niet gaat binnen de noodzakelijk geachte maatregelen om de anderhalve-meter te eerbiedigen tussen de deelnemers.

En nu? Ik krijg  allerlei ingevingen, maar niet ieder idee is even goed uitvoerbaar. Misschien heb jij een leuk idee?

Fulness-serie, Engelstalig

Een aantal werken is in het Engels verschenen. Zie daarvoor: 

Burn-out: Preventie, bescherming en beheersing

Tegen het einde van mijn opleiding tot Preventieadviseur niveau 1 (HVK) kwam ik er achter dat burn-out niet alleen een gezondheidsprobleem, een economisch probleem en een sociaal probleem is, maar ook een veiligheidsprobleem. Stress speelt bij elk ongeval van betekenis een rol, in combinatie met een afnemende betrokkenheid en afnemende cognitieve prestaties. Ook als iemand nog niet emotioneel opgebrand is, betekent deze situatie, misschien nog voor het begin van een burn-out, dat er een tijdbom aan het tikken is.

Omgekeerd kan kennis hierover veel leed, schade en ongemak voorkomen. Daartoe is wel nodig om verder te kijken dan  de huidige definitie en bestaande theorieën, die vooral op symptomen gericht is en weinig handelingsperspectieven bieden.

Blogs

Overige schrijfsels zijn losse verhalen, gedichten en blogs die ik via deze site wil delen.