Burnout: preventie, bescherming en beheersing

Burn-out is een groeiend probleem in veel sectoren, vooral in het onderwijs en de zorg. De vraag is wat je er nu effectief aan kan doen, hoe je dit kunt beheersen vanuit het gezichtspunt van de organisatie, waarmee je optimaal rekening houdt met de persoon en de directe omgeving.

De nieuwe benadering bestaat voornamelijk uit de volgende elementen:

  • Burn-out is in de eerste plaats een aandoening van het systeem, en daarna van het individu.
  • Burn-out is preventief aan te pakken met de juiste bewustwording en een effectief handelingsperspectief voor de betrokkenen.
  • De duurzaamheid van effectieve oplossingen ligt bij de motivatie van de betrokken medewerkers, die op hun beurt aansluit bij het zo veel mogelijk kunnen volgen van hun natuurlijke drijfveren.

Als de één een burn-out heeft, heeft de ander er ook last van. De productiviteit en werksfeer gaan achteruit. Iedereen heeft dan met een burn-out te maken. Hoe eerder ingrijpen, hoe beter. Daartoe is van belang dat betrokkenen weten wat er aan de hand is en wat daaraan te doen is, zowel voor degene met een burn-out als de andere collega’s en het management. Omgekeerd kan een sterkere motivatie zorgen voor verbeteringen in prestaties en werksfeer. Die is vooral verbonden met het karakter van de verschillende medewerkers en de mate waarin ze zich bewust zijn van hun persoonlijke drijfveren.

Voor preventie van burn-out worden groepsbijeenkomsten aangeboden voor bedrijven, en individuele bijeenkomsten als persoonlijke ontdekking.

Burn-out - de waakvlam

Om de nieuwe inzichten in een concrete methodiek te implementeren, is een stappenplan opgesteld met invulschema’s. Deze starten bij het krijgen van inzicht, gaan over naar actie, van actie naar management en beheersing, en van daaruit naar duurzaamheid.

Hiervoor is een nieuw werk in de maak, 'Burn-out - de waakvlam', nu even van de site gehaald om de nieuwste inzichten in te verwerken. Voor meer informatie, graag even een berichtje.